HADES: 40 jaar onderzoek naar geologische berging

Welkom in HADES, het ondergrondse laboratorium in Mol. Hier voeren wetenschappers al 40 jaar onderzoek uit naar geologische berging van langlevend en/of hoogactief afval, 225 meter diep in de Boomse Klei.

Ontdek onze podcasts die je laten kennismaken met een weinig bekende maar boeiende materie. Net als onze video’s waarin wetenschappers je een duidelijk antwoord geven op veelgestelde vragen. Honger naar nog meer kennis?

HADES in het kort

In het ondergrondse laboratorium HADES ontwikkelen en testen experts industriële technologieën voor het bouwen, uitbaten en afsluiten van een bergingsinstallatie in diepe klei. Wetenschappers voeren er experimenten uit in een diepe kleilaag, op grote schaal en over een lange termijn om de veiligheid en uitvoerbaarheid van geologische berging in weinig verharde klei te evalueren. 40 jaar onderzoek toont aan dat zo'n bergingsinstallatie industrieel uitgegraven kan worden en dat de veiligheid op lange termijn verzekerd kan worden.

HADES is een onderzoeksfaciliteit, er zal nooit radioactief afval in geborgen worden.

Onze podcast

30’

Hetty Helsmoortel bezoekt HADES - deel 1 van 3

Wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel gaat in gesprek met geoloog Maarten Van Geet. Tal van onderwerpen passeren de revue: tijdschalen buiten proportie, splijtstoffen van kerncentrales, supercontainers voor het afval, de beweging van radionucliden, de impact van de ijstijden, de kostprijs van een geologische berging …

30’

Hetty Helsmoortel bezoekt HADES - deel 2 van 3

In dit tweede gesprek dalen Hetty en Maarten af naar de onderwereld. Ze nemen je mee door het ondergrondse laboratorium, 225 meter diep in de Boomse Klei. Terug naar het verleden en back to the future, experimenteren met radioactieve isotopen in de klei, natuurkrachten waar we ons niets bij kunnen voorstellen … en een worst klei voor de bezoeker.

15’

Hetty Helsmoortel bezoekt HADES - deel 3 van 3

Hetty en Maarten zetten in dit derde deel hun verkenning van HADES verder. Maarten vertelt over het grote verwarmingsexperiment in het laboratorium, waar duizend sensoren meten hoe de klei reageert op de warmte die het hoogactieve afval zou afgeven. Terwijl Hetty het heeft over de gevolgen van onze levensstijl bovengronds die hier ondergronds opgelost worden.

32'

Martijn Peters wil meer weten

Wetenschapsjournalist Martijn Peeters praat met geoloog Maarten Van Geet over het antwoord op de vraag van 1957 en de verdiensten van het ondergrondse laboratorium. Over de alternatieven voor geologische berging, het doorschuiven van verantwoordelijkheden naar komende generaties of nog over de geoloog die tijdschalen kan bevatten die de mens niet kan.

Vraag het aan de wetenschappers

Vormen klimaatsveranderingen een bedreiging voor een geologische bergingsinstallatie?

Geoloog Koen Beerten vertelt waarom klimaatsveranderingen net een belangrijk argument vormen om te kiezen voor een geologische berging.

Maakt berging van radioactief afval ons grondwater onbruikbaar voor consumptie?

Bio-ingenieur Liesbeth Van Laer heeft het over wat er gebeurt wanneer de radioactieve stoffen in de klei terechtkomen en hoe deze zich verspreiden.

Is geologische berging de enige optie voor het langlevende radioactieve afval?

Geoloog Jan Rypens legt uit waarom het tijdsaspect zo een belangrijke rol speelt en wat de voordelen van geologische berging zijn.

Vaak en minder vaak gestelde
vragen én antwoorden

Waarvoor dient het verwarmingsexperiment PRACLAY?
Welke soort experimenten vinden er plaats in HADES?
Hoe komt het dat weinig verharde klei een goed gastgesteente vormt?
Waarom koos ons land voor een laboratorium in weinig verharde klei?
Wie zal uiteindelijk de rekening voor geologische berging betalen?
Kunnen we samen met andere landen een berging delen?
Voor welke oplossing kiezen andere landen?
Heeft België al besloten om voor geologische berging te kiezen?
Zijn er alternatieven voor geologische berging?
Waarom is langdurige opslag voor hoogactief en/of langlevend afval geen oplossing?
Hoe wordt de veiligheid van een geologische berging gewaarborgd?
Hoe werkt het principe van een geologische berging?
Welke soorten radioactief afval zijn bestemd voor geologische berging?
Zit er al radioactief afval onder de grond?
Zal het ondergrondse laboratorium HADES op termijn evolueren in een bergingsinstallatie?
Wat is de impact van klimaatveranderingen op eengeologische bergingsinstallatie?
Wat is de impact van een aardbeving op een geologische bergingsinstallatie?
Geologische berging, is dat niet dumpen van afval in de ondergrond?
Is klei wel geschikt voor geologische berging?
Hoeveel heeft het al gekost?
Is de financiering van een geologische bergingsinstallatie verzekerd?
Is er al een locatie gekend?
Is geologische bergingde enige optie voor het langetermijn beheer van het langlevende afval?
Is het niet beter om te wachten op alternatieve oplossingen zoals Partitioning &Transmutation?
Is geologische berging schadelijk voor het grondwater?
Kan het radioactieve afval nog worden teruggenomen uit een bergingsinstallatie?

Onze partners

ESV EURIDICE GIE

ESV EURIDICE is een economisch samenwerkingsverband tussen SCK CEN en NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen. EURIDICE beheert het ondergrondse laboratorium HADES en doet onderzoek naar de veiligheid en uitvoerbaarheid van geologische berging van hoogradioactief en/of langlevend afval in een ondergrondse kleilaag in België. Op die manier levert EURIDICE een belangrijke bijdrage aan het nationale programma van NIRAS.

SCK CEN

SCK CEN behoort tot de grootste onderzoeksinstellingen van België. Meer dan 850 medewerkers zetten zich iedere dag in voor de ontwikkeling van vreedzame toepassingen van radioactiviteit. De onderzoeksactiviteiten van SCK CEN focussen zich op drie grote thema’s: veiligheid van nucleaire installaties, ontwikkeling van nucleaire geneeskunde en bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling. SCK CEN wordt wereldwijd erkend en deelt zijn kennis door talrijke publicaties en opleidingen, zodat deze pool aan uitzonderlijke competenties behouden wordt.

NIRAS

NIRAS is de instelling die verantwoordelijk is voor het veilige beheer van radioactief afval en verrijkte splijtstoffen in België. Daarnaast staat NIRAS mee in voor de sanering en ontmanteling van nucleaire installaties die buiten dienst gesteld werden. NIRAS investeert in kennis door onderzoeksprogramma’s te bepalen en hun resultaten te integreren. NIRAS doet beleidsvoorstellen aan de regering en gaat in dialoog met de samenleving om een draagvlak te creëren voor oplossingen. Tot slot zorgt NIRAS ervoor dat het financiële plaatje klopt volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Graag meer informatie?

Kom alles te weten over de bouw van HADES, de activiteiten van ESV EURIDICE en het onderzoek naar geologische berging op 225 meter diepte.

Contacteer ons

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Thank you! Your submission has been received!
Bericht verzenden is niet gelukt. Probeer het opnieuw.